Nowe produkty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DMK Sp. z o.o. , ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań. KRS: ​0000425852, NIP: ​7831689775, REGON: ​302151952   

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w DMK Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem sklep@kahna.pl   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b; 

 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.   

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu pełnej realizacji zamówienia, a jeżeli zażądał/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT – także potem, przez okres wymagany przepisami podatkowymi.   

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.